Chotíkov.cz
 

 

Volební rok:

Zpět
2018
2014
2012
2010

   
Aktuální složení zastupitelstva        
           
 Kandidátní listina  Kandidát Politická

Další funkce v obecní samosprávě

číslo název poř. č.

příjmení, jméno, tituly

přísluš-nost

 

1

SNK "Společně pro Chotíkov"

6

Paterová Jitka

BEZPP

Členka rady obce

1

SNK "Společně pro Chotíkov"

13

Hamata Milan

BEZPP

 

1
 

SNK "Společně pro Chotíkov"
 

3
 

Chottová Dvořáková Magdaléna doc. MUDr. Ph.D.

BEZPP
 

Místostarostka obce
 

1

SNK "Společně pro Chotíkov"

14

Plic Václav

BEZPP

Člen finančního výboru

1

SNK "Společně pro Chotíkov"

5

Haken Martin

BEZPP

Místostarosta obce

1

SNK "Společně pro Chotíkov"

9

Hádek Michael

BEZPP

 

2

Občané PRO Chotíkov

1

Hirschfeldová Eva Ing.

BEZPP

Starostka obce

2

Občané PRO Chotíkov

2

Hakenová Mirka Ing.

BEZPP

Členka rady obce

2

Občané PRO Chotíkov

9

Hirschfeldová Kamila MUDr.

BEZPP

 

3

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1

Blažek Vítězslav Ing.

STAN

Předseda finančního výboru

4

Lidé Chotíkovu-Chotíkov lidem

5

Dlouhý Milan

BEZPP

 

4

Lidé Chotíkovu-Chotíkov lidem

3

Moučková Kateřina Mgr.

BEZPP

Starosta obce, člen rady obce

4

Lidé Chotíkovu-Chotíkov lidem

2

Poklop Zdeněk

BEZPP

 

4

Lidé Chotíkovu-Chotíkov lidem

9

Kodl Pavel

BEZPP

 

4

Lidé Chotíkovu-Chotíkov lidem

1

Sedláčková Marcela Mgr.

BEZPP

Předsedkyně kontrolního výboru