19.12.2016

 

Zastupitelé za Pravou volbu pro Chotíkov preferují demolici všech budov v areálu bývalého statku v centru obce.
Opěrná zeď podél hlavní silnice by byla posunuta o pár metrů od silnice a tím by se vytvořil bezpečný prostor pro chodník.

V místě statku by byla vytvořena náves, park s lavičkami, případně s kašnou a plochou pro pořádání různých vystoupení.

Tím by se otevřel pohled na kostel směrem ze silnice a došlo by k prosvětlení centra obce.

 

9.10.2016

V minulých dn
ech byla předána na obecní úřad petice požadující zachování budov v areálu bývalého statku.
Předkladatelé petice argumentují tím, že statek je tvořen nejstaršími budovami v obci a má pro to historickou hodnotu.
Stranou však nechávají fakt, že budovy byly zcela zdevastovány využíváním za minulého režimu a dnes představují nevyužitelné ruiny.
Stav areálu je zdokumentován v této prezentaci

 

23.6.2016

Na zasedání zastupitelstva byl schválen návrh Jana Vavříka o demolici budov v areálu bývalého statku v centru obce.
Důvodem předložení tohoto návrhu bylo zahájení revitalizace bývalého statku, na jejímž konci bude reprezentativní centrum obce.
Vize Pravé volby je výstavba parku.
Po odstanění budov bude mít prostor následující výhody
 - posun opěrné zdi od silnice, čímž vznikne bezpečný prostor pro vybudování chodníku podél hlavní silnice
 - přístup do vytvořeného parku se strany "od Škardů"
 - výhled na kostel ze silnice
 - možnost výstavby účelových objektů pro plnění rekreační funkce centra obce


14.12.2015

Bylo rozhodnuto, že budovu bývalé mateřské školky budou zdarma využívat spolky:
- SDH
- Český svaz žen
- HC Chotíkov
Veškeré energie přitom hradí obec.
Proti tomuto rozhodnutí vystoupila Pravá volba pro Chotíkov, jejímž cílem je budovu, která nemá pro obec hospodárné využití, prodat.
Pro toto rozhodnutí však nebyla nalezena dostatečná podpora ani v radě, ani v zastupitelstvu.

1.4.2015

Spor ohledně dostavby byl vyřešen díky dohodě ohledně uznání víceprací, kdy byl přijat kompromis mezi stanovisky obce a firmy Palis.
Firma Palis nadále řeší odstraňování drobných nedostatků a reklamací.
 

1.2.2015

Největším problémem, který převzala nová rada obce, je vypořádání s firmou Palis, která postavila budovu mateřské školy.
Současný stav je takový, že obec zadržuje (na základě dodatku ke smlouvě) doplatek 500 000 Kč, do vyřešení sporu ohledně odchylek od projektové dokumentace.

Jednání se zástupci firmy Palis budou nadále pokračovat.

 

16.12.2014

Tomáš Bělohlavý byl na zasedání rady obce jmenován jako pověřená osoba za obec pro komunikaci se základní školou.

 

12.10.2014

Vážení spoluobčané,      

Děkujeme za vaše hlasy. Díky nim jsme získali 4 mandáty do zastupitelstva.

V novém zastupitelstvu budou zasedat:

Tomáš Bělohlavý
Zdeněk Poklop, zvolený do rady obce
Jan Vavřík, zvolený do rady obce a jako předseda finančního výboru
Hana Škardová, zvolena jako členka finančního výboru


Do kontrolního výboru byli dále zvoleni Pavel Šůs a Michal Šefl

 

Vaše Pravá volba pro Chotíkov.