Zpět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace: 26.11.2018

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ORGÁNŮ OBCE

 

 

 

Starosta

Eva Hirschfeldová
 

Místostarostové

Magdaléna Dvořáková
Martin Haken

 

Členové rady

Jitka Paterová
Mirka Hakenová

 

 
 

 

 

Finanční výbor

Předseda:

Vítězslav Blažek

 

Členové:

Hana Škardová
Václav Plic

Zdeněk Hlaváček
Jan Vavřík
 

 

Kontrolní výbor

Předseda:

Marcela Sedláčková
 

Členové:

Martina Štemberová
Anna Pellerová
Milan Hamata
Zdeněk Doerr